برچسب: فروش انواع دی وی ار

  • فروش انواع دی وی ار با گارانتی

    فروش انواع دی وی ار با گارانتی

    فروش انواع دی وی ار با گارانتی توسط فروشگاه تکنو دوربین آغاز شد. با استفاده از دی‌وی‌آرها، می‌توان تصاویر زنده را مشاهده کرده، تصاویر ضبط شده را پخش و مدیریت کرد، و در صورت لزوم از آنها به عنوان شواهد جهت اثبات رخدادهای مهم استفاده کرد. بعضی از امکاناتی که در دی‌وی‌آرها می‌توان یافت شامل…